Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, przedsiębiorców oraz do jednostek publicznych.

Dynamika prowadzenia biznesu oraz szybko zmieniające się środowisko prawne, motywują nas do ciągłego rozwoju i doskonalenia standardów.
Stawki należne za pomoc prawną ustalane są przez Kancelarię indywidualnie, w zależności od stopnia złożoności sprawy oraz możliwości finansowych Klienta. Możliwe są rozliczenia według stawek godzinowych, ryczałtu za przygotowanie lub prowadzenie sprawy, albo rozwiązania „mieszane”.

Obsługa prawna prowadzona jest zarówno w siedzibie Kancelarii w Krakowie, jak również w innym ustalonym z Klientem miejscu. Stosujemy również sposoby porozumiewania się na odległość, w tym pomoc prawną przez wiadomości email, telefon lub videokonferencje.