mnn-new1

Marta Nowel – Nędza

Wspólnik, radca prawny, broker ubezpieczeniowy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Wpisana na listę radców prawnych w 2011 r. pod numerem KR-2028.

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie zamówień publicznych, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie cywilnym.

Posiada doświadczenie w kompleksowej, jak również w specjalistycznej obsłudze podmiotów sektora publicznego, w tym w szczególności jednostek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenie procesowe zdobyła w szczególności w sprawach o odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia oraz w sprawach gospodarczych.

Od 2005 r. czynnie wykonuje czynności brokerskie. W latach 2005-2007 pracowała dla EIB S.A. w Toruniu i w Krakowie. Od 2008 r. współpracuje z PWS Konstanta S.A. Biuro Regionalne w Krakowie. Specjalizuje się ubezpieczeniach majątkowych. Ma bogate doświadczenie w tworzeniu i obsłudze programów ubezpieczeniowych dla grup kapitałowych oraz jednostek sektora finansów publicznych,
w szczególności gmin, sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury.

tel. +48 606 939 704
mail: mnn@scnn.pl